Fit for Future (Připraven pro budoucnost): OSIXO® OS 05 ECO s nízkou hodnotou potenciálu globálního oteplování

Jeden z nejúspěšnějších výrobků minulosti je nyní skvěle připraven i pro budoucnost.

OSIXO® OS 05 je již léta pevnou součástí automobilního průmyslu. Fluorovaný olej se osvědčil zejména k eliminaci skřípání a vrzání v interiérech vozidel. Používá se všude tam, kde je potřeba vysoká snášenlivost materiálů, trvalý a spolehlivý účinek, nízké vypařování a široký rozsah teplot použití.

Nová generace výrobku

Pod názvem OSIXO® OS 05 ECO nyní přichází na trh nová generace univerzálního řešitele problémů. V nové variantě byla díky použití nového rozpouštědla snížena hodnota potenciálu globálního oteplování ze 320 na 60.

Hodnota potenciálu globálního oteplování jako indikátor

Potenciál globálního oteplování nebo skleníkový potenciál chemické látky udává, jaký relativní příspěvek ke skleníkovému efektu látka poskytuje. Popisuje vliv materiálu na průměrný ohřev zemské atmosféry během definovaného období.

Vyhověno požadavkům budoucnosti

se zaměřuje zejména na uživatele, kteří chtějí nebo musí vyhovět zvýšenému vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Protože cesta k ekologickému automobilu s nízkými emisemi vyžaduje změnu myšlení od všech zúčastněných výrobního řetězce. Costenoble k tomu výrobkem OSIXO® OS 05 ECO přispívá.

Další informace o OSIXO® OS 05 ECO:

Diesen Artikel Teilen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

All the news in your inbox

Sign up to our Newsletter to get the latest industry relevant information on products, events and more.

Questions? We provide answers.