Krytox™ Performance Lubricants2020-04-01T10:25:42+02:00

The Krytox™-Series from Chemours™

A Krytox™ termékek kiváló kémiai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező olajok és szilárd kenőanyagok. Eredetileg az amerikai NASA ügynökség által kerültek kidolgozásra az Apollo misszió részére a múlt század közepén. Ettől az időtől kezdve a Krytox™ sorozathoz tartozó termékek az ipar majdnem minden ágazatában alkalmazásra találtak.

A Krytox™ olajok perfluor-poliéterből (PFPE), folyékony és nagyon nehezen reagáló fluor polimerből állnak. A Krytox™ sorozathoz tartozó szilárd kenőanyagok PFPE bázisolajból és politetra-fluor-etilénből (PTFE) állnak, amely funkcionális sűrítőszert képez. A PTFE, amit eredeti gyártója, a Chemours™ cég Teflon® márkanév alatt adott el, nagy hőstabilitású szilárd kenőanyag, rendkívül jó tulajdonságokkal. A besűrítésen kívül, a PTFE használata biztosítja a magas stabilitást és emelt biztonságot ad, a kiegészítő kedvező tulajdonságok révén, amelyek garantálják a helyes működést a kenőanyag réteg elhasználódását követően is.

A Krytox™ kenőanyagok magas stabilitása és tűrése a PFPE és a PTFE nagy vegyi megfelelésének köszönhető. A hőre és nyomásra stabil kenőanyagok megbízhatóan és hatékonyan működnek viszonylag széles hőmérséklet tartományban.

A Krytox™ sorozathoz tartozó olajok és szilárd kenőanyagok fluorozását nagyon szívesen alkalmazzák ott, ahol követelmény a teljes meggyújthatatlanság, az oxigén kompatibilitás, valamint az agresszív vegyületekkel szembeni ellenállás.

An overview of the main benefits of Krytox™ lubricants:

  • Very high temperature stability
  • Low volatility
  • Long life
  • Cost efficiency due to longer maintenance intervals and a lowered lubricant requirement
  • Odourless and transparent
  • Chemically inert and non-toxic
  • Non-flammable and non-combustible
  • Resistant to aggressive chemicals and oxygen

News from Krytox™:

> Krytox™ Product Overview
> More informationen at the Krytox™ homepage

Videos:

> back to the Chemours™ section

> back to the Manufacturers