Stopka redakcyjna

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][rev_slider alias=”slider-home-en” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”Slideroptimierter_Texteinzug” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”10″ padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Stopka redakcyjna

H. Costenoble GmbH & Co. KG · Rudolf-Diesel-Strasse 18 · 65760 Eschborn, Niemcy
tel.: +49 (0)6173/9373-0 · faks: +49 (0)6173/9373-30
e-mail: service@costenoble.de · strona internetowa: www.costenoble.de
Członkowie zarządu: Markus Claas, dr Jörg Uebe

Numer VAT-UE: DE 114 343 481
NIP: 46 31 030 086
Właściwość miejscowa sądu: Frankfurt nad Menem
Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem HRA 19182

Projekt strony internetowej:

Heislitz Creative Solutions · An der Urbansmühle 1 · 65795 Hattersheim nad Menem
tel.: +49 (0)6190 80591-0 · faks: +49 (0)6190 80591-99
strona internetowa: www.heislitz.com

Nota prawna:

Administratorem niniejszej strony internetowej jest H. Costenoble GmbH & Co. KG; H. Costenoble GmbH & Co. KG zastrzega sobie wszelkie prawa do lub wynikające z tej strony internetowej. Strona internetowa oraz pliki do pobrania udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie „w stanie faktycznym” i, o ile jest to prawnie dopuszczalne, bez żadnej (wyraźnej lub dorozumianej) gwarancji, zobowiązania bądź odpowiedzialności. Wszelkie informacje o produktach lub inne informacje publikowane za pośrednictwem strony internetowej są udostępniane przez H. Costenoble GmbH & Co. KG zgodnie z jej najlepszą wiedzą. Jednak, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszystkie te informacje nie stanowią podstawy gwarancji, zobowiązania ani odpowiedzialności H. Costenoble GmbH & Co. KG, ani nie zwalniają Użytkownika z prowadzenia własnych badań i testów. H. Costenoble GmbH & Co. KG nie jest odpowiedzialna i nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne lub pośrednie wynikające z tej strony internetowej lub związane z korzystaniem z niej. O ile wyraźnie nie uregulowano inaczej, Ogólne Warunki Handlowe H. Costenoble GmbH & Co. KG nie podlegają zmianom przez lub za pośrednictwem strony internetowej, jej treści, materiałów i informacji. H. Costenoble GmbH & Co. KG może w każdej chwili, według własnego uznania, nie przejmując odpowiedzialności i bez uprzedzenia, w całości lub w części zmodyfikować i/lub wstrzymać działanie tej strony internetowej i nie jest zobowiązana do aktualizacji strony internetowej. Umieszczając linki do zewnętrznych stron internetowych („Linki”), H. Costenoble GmbH & Co. KG nie rości sobie prawa własności do tej strony internetowej ani jej treści. Ponadto H. Costenoble GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych ani ich treści. Korzystanie z Linków do tych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie roszczenia prawne lub postępowania sądowe zaistniałe w związku ze stroną internetową lub jej użytkowaniem podlegają wykładni prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

Ogólne Warunki Handlowe H. Costenoble GmbH & Co. KG, Stan: lipiec 2009 r.:

1. Obowiązywanie: Sprzedaż naszych towarów i innych usług podlega wyłącznie następującym Ogólnym Warunkom Handlowym. Niniejszym wyraźnie informujemy, że stosowanie warunków zakupów zamawiającego jest wykluczone. Niniejsze Warunki Handlowe uważa się za przyjęte przez zamawiającego bezwarunkowo najpóźniej z chwilą odbioru naszych towarów lub innych usług, nawet w przypadku jego wcześniejszego sprzeciwu. Odstępstwa od niniejszych Warunków Handlowych wymagają dla swojej skuteczności naszej wyraźnej pisemnej zgody w odniesieniu do każdej poszczególnej umowy. Niniejsze Warunki Handlowe obowiązują wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osoby prawne prawa publicznego lub specjalne fundusze inwestycyjne prawa publicznego w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB.

2. Oferta: Nasze oferty są niewiążące. Wzorniki i próbki są niewiążące. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie zaznaczono inaczej, nie udzielamy żadnej gwarancji jakości, z wyjątkiem gwarancji, że towar odpowiada jego standardowej jakości. Produkty są dostarczane w standardowych opakowaniach, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia do 2,5% większej lub mniejszej ilości danego produktu, w zależności od zamówionej ilości. Decydujące znaczenie dla obliczeń ma waga wskazana lub ustalona przez sprzedawcę lub producenta.

Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez nas lub poprzez dostawę na podstawie milczącego przyjęcia zamówienia.

3. Ceny: O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny aktualne w dniu dostawy lub wykonania usługi, powiększone o ustawowy podatek VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny podane są dla dostawy towarów loco zakład lub magazyn (ex works) i obejmują koszt naszego standardowego opakowania. O ile nie uzgodniono inaczej, zamawiający ponosi koszty wysyłki, jak również wszelkich stosownych podatków, ceł i opłat związanych z dostawą, z wyjątkiem kosztów świadczenia naprawczego.
Jeżeli zobowiązanie obejmuje dostawę towarów wolną od opłaty za przewóz, dotyczy ono nieodpłatnego przewozu do miejsca przeznaczenia określonego przez zamawiającego, z wyłączeniem frachtu domowego, bez zmiany miejsca wykonania zgodnie z punktem 11. Dodatkowe koszty związane ze specjalnym rodzajem wysyłki określonym przez zamawiającego (np. towary ekspresowe, pilne, fracht lotniczy) ponosi zamawiający.

4. Wysyłka: Przejście ryzyka: Wysyłka odbywa się zawsze na ryzyko zamawiającego. Ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia towaru do firmy transportowej, najpóźniej w momencie opuszczenia naszego zakładu lub magazynu (w przypadku sprzedaży pozamagazynowej realizowanej przez zakład lub magazyn naszego dostawcy).

5. Dostawa: Podane przez nas terminy dostaw regularnie wskazują przewidywany termin dostawy, którego będziemy się starali dotrzymać. Uzgodnione terminy dostaw obowiązują tylko wówczas, gdy wszystkie szczegóły zamówienia zostaną wyjaśnione w odpowiednim czasie, a wszystkie zobowiązania zamawiającego zostaną spełnione w terminie. W przypadku zawinionego niedotrzymania wyraźnie uzgodnionego na piśmie terminu dostawy, zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć nam na piśmie rozsądny dodatkowy termin. W przypadku niedotrzymania ww. dodatkowego terminu z naszej winy, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z tytułu zwłoki są ustalane zgodnie z punktem 10.

Okoliczności lub zdarzenia, za które nie ponosimy odpowiedzialności i które pomimo podjęcia odpowiednich środków ostrożności opóźniają, uniemożliwiają lub nadmiernie komplikują dostawę, takie jak: wojna, siła wyższa, siły przyrody, wypadki, zakłócenia w ruchu drogowym i awarie, brak surowców lub energii, strajk lub lokaut, zwalniają nas z obowiązku realizacji dostawy przez czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu, nawet jeśli występują u naszych dostawców. Jeżeli przewiduje się, że przeszkoda nie ustanie w rozsądnym terminie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez obowiązku dokonania dostawy zastępczej.

Zwłoka w odbiorze dostawy lub naruszenie obowiązku współdziałania przez zamawiającego z jego winy uprawnia nas do żądania odszkodowania, w tym zwrotu ewentualnych kosztów dodatkowych. Zastrzega się prawo dochodzenia dalszych roszczeń.

6. Płatność: Nasze faktury za dostawy towarów są płatne w uzgodnionych terminach płatności. Nasze faktury za usługi i opłaty licencyjne są płatne w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń.

Przez płatność terminową rozumie się płatność, w przypadku której przed upływem terminu otrzymujemy kwotę do naszej bezwarunkowej dyspozycji. Czeki przyjmujemy wyłącznie jako świadczenie w miejsce wypełnienia. Nie akceptujemy płatności wekslowych. Jeżeli termin płatności zostanie przekroczony lub płatność nie zostanie w całości dokonana w terminie, zamawiający popada w zwłokę najpóźniej 30 dni po terminie płatności i otrzymaniu faktury, nawet bez upomnienia. Bez uszczerbku dla innych roszczeń jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek w wysokości 8% powyżej każdorazowo obowiązującej stopy bazowej zgodnie z § 247 BGB od dnia, w którym nastąpiła zwłoka. Jeżeli zamawiający zalega z płatnościami lub jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości odnośnie jego wypłacalności, jesteśmy uprawnieni do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich roszczeń względem niego i/lub żądania zabezpieczenia, nawet przed realizacją dostawy, do wstrzymania wszelkich zaległych dostaw z tytułu tej lub innych umów w całości lub w części bądź do odstąpienia od obowiązujących umów po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez nas rozsądnego terminu dodatkowego.

Zamawiający może potrącać wyłącznie bezsporne lub prawomocnie stwierdzone roszczenia bądź korzystać z prawa zatrzymania tylko w odniesieniu do takich roszczeń, które opierają się na tym samym stosunku umownym.

7. Prawa własności: Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty całej ceny zakupu i uregulowania wszystkich istniejących lub przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z zamawiającym (towar zastrzeżony). Zamawiający ma prawo do sprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach prawidłowej działalności gospodarczej, o ile wypełnia swoje zobowiązania umowne wobec nas. Nie ma on prawa oddawać towarów w zastaw ani przenosić ich własności jako zabezpieczenia należności; jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić nas o jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich w nasze prawa własności.

Jeżeli zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych wobec nas, mamy również prawo żądać zwrotu zastrzeżonego towaru; zamawiający nie ma prawa własności w tym zakresie. Wraz z nabyciem towaru zastrzeżonego zamawiający dokonuje na naszą rzecz przelewu wierzytelności przysługujących mu od jego klientów z tytułu odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego, w tym wszelkich praw powiązanych. Pozostaje on uprawniony do windykacji przeniesionych na nas wierzytelności do odwołania. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania nas na żądanie o wysokości swoich wierzytelności i nazwiskach osób trzecich będących dłużnikami.

W przypadku przetworzenia zastrzeżonego towaru jesteśmy uważani za producenta i nabywamy prawo własności do nowego towaru. W takim przypadku przysługujące zamawiającemu prawo do ekspektatywy względem zakupionego przedmiotu ulega przeniesieniu na nowy przedmiot i istnieje nadal. Jeżeli towar poddawany jest przeróbce przy wykorzystaniu innych materiałów, nabywamy prawo współwłasności wytworzonego przedmiotu w części odpowiadającej stosunkowi wartości brutto towaru zastrzeżonego widniejącej na fakturze do wartości pozostałych materiałów. Jeżeli w przypadku połączenia, zmieszania lub wymieszania z innym przedmiotem, przedmiot ten należy traktować jako przedmiot główny, wówczas współwłasność tego przedmiotu przechodzi na nas do wysokości wartości brutto towaru zastrzeżonego wskazanej na fakturze. Jeżeli wartość przeniesionych na nas zabezpieczeń przekroczy o więcej niż 10% całkowitą wartość naszych roszczeń wobec zamawiającego, jesteśmy w każdej chwili gotowi, na żądanie zamawiającego, do przeniesienia na niego według naszego uznania praw zabezpieczenia w tym zakresie.

8. Informacje: Doradztwo: Wszelkie ustne i pisemne informacje o przydatności i możliwościach zastosowania naszych towarów są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Zamawiający nie jest zwolniony z obowiązku przekonania się o przydatności towaru do zamierzonego celu, poprzez sprawdzenie go we własnym zakresie.

9. Roszczenia z tytułu wad towaru: Warunkiem dochodzenia przez zamawiającego roszczeń z tytułu wad towaru jest spełnienie przez niego w prawidłowy sposób obowiązków w zakresie sprawdzenia towaru oraz złożenia reklamacji, wynikających z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Reklamację należy przesłać nam na piśmie w ciągu trzech dni. W przypadku oczywistych wad zgodnie z § 377 HGB termin zgłoszenia reklamacji rozpoczyna swój bieg z chwilą otrzymania towaru; w przypadku wad występujących później termin zgłoszenia wad rozpoczyna się w chwili ich stwierdzenia. Termin przedawnienia w przypadku roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy od chwili dostarczenia towaru. Termin przedawnienia w przypadku regresu zgodnie z § 478 i § 479 BGB pozostaje nienaruszony.

Roszczenia zamawiającego z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada została spowodowana niewłaściwym transportem, składowaniem, obsługą lub przetwarzaniem dostarczonego towaru. Ponadto roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku naturalnego zużycia lub naturalnego ścierania. Jeżeli wada zakupionego produktu istnieje już w momencie przejścia ryzyka, zamawiającemu przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub dostawę przedmiotu wolnego od wad (świadczenie naprawcze) według naszego uznania. Jeżeli świadczenie naprawcze nie powiedzie się, zamawiający ma prawo, według własnego uznania, odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupu. W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad będą ustalane zgodnie z punktem 10.

10. Odpowiedzialność: W przypadku rażącego niedbalstwa spowodowanego naszą winą umyślną ponosimy odpowiedzialność w wysokości wartości towaru. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych oraz za podstępne zatajenie wady. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych noszącego znamiona lekkiego niedbalstwa, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do typowych dla umowy przewidywalnych szkód. Odpowiedzialność za zawinione narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt i ustawy o produktach leczniczych. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Miejsce wykonania: Miejscem wykonania świadczenia w odniesieniu do naszych dostaw jest dane miejsce nadania. Miejscem wykonania zobowiązania płatniczego zamawiającego jest Frankfurt nad Menem.

12. Prawo właściwe: Właściwość miejscowa sądu: Wszelkie stosunki prawne pomiędzy zamawiającym a nami reguluje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec właściwe dla stosunków prawnych pomiędzy stronami krajowymi, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwością miejscową sądu w odniesieniu do wszelkich sporów prawnych jest Frankfurt nad Menem. Możemy jednak również wnieść przeciwko zamawiającemu pozew przed sądem jego ogólnej właściwości miejscowej.

13. Pozostałe informacje: Nieważność lub niekompletność jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza ważności pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie prawnie dopuszczalnym postanowieniem, które jest możliwie najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia lub wypełnia daną lukę.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Our Products

Many of our in stock Products can be viewed and inquired online right here:

Our service:

Do you have questions about products, your industry or a special application? We’re here to help:

Questions? We provide answers.